Welkom bij H&dB AssociAtes

 

Indien de volgende vragen voor u relevant zijn,
komen wij graag met antwoorden

 

 

Welke impact heeft politieke besluitvorming - locaal, landelijk en Europees - op mijn organisatie en hoe kunnen wij hier meer grip op krijgen? (lees verder over public affairs)
 

Welke partijen en organisaties zijn voor mijn organisatie in de maatschappelijke discussie relevant?          (lees verder over stakeholdermanagement)
 

Wat is het beeld dat stakeholders hebben van mijn organisatie en hoe wordt dit be├»nvloedt?                (lees verder over reputatiemanagement)
 
Hoe kunnen wij het maatschappelijk draagvlak voor de huidige activiteiten en toekomstplannen van onze organisatie vergroten? (lees verder over issue - en opportunity management)
 
Hoe kan de dialoog met de voor ons relevante omgeving op een toekomstvaste en resultaatgerichte wijze verankerd worden? (lees verder over organisatieadvies)

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden