Public Affairs

Iedere organisatie krijgt op enig moment te maken met de overheid als beleidsmaker op terreinen die voor de organisatie relevant zijn. Dat kan op gemeentelijk en provinciaal niveau zijn omdat bijvoorbeeld een bouwvergunning voor de uitbreiding of nieuwbouw van een productielocatie aangevraagd moet worden. Het kan zijn dat het kabinet of de Tweede Kamer aanstuurt op voor u specifieke wetgeving of regulering. Of dat er ontwikkelingen op Europees niveau in Brussel gaande zijn die precies aansluiten bij uw producten, diensten en innovaties of juist niet? Ben u op de hoogte van de politieke ontwikkelingen op gemeentelijk, provinciaal, landelijk of Europees niveau? Weet u in hoeverre deze ontwikkelingen u positief of negatief kunnen raken? Bent u in staat meer grip op de ontwikkelingen te krijgen?

 Beschrijving

Goed uitgevoerd zorgt Public Affairs, ook wel lobby genoemd, voor een goed samenspel tussen organisatie en de relevante omgeving. Dit leidt ertoe dat uw positie in politiek maatschappelijke discussies bekend en erkend wordt. Van belang voor u is dat de politieke en maatschappelijke reacties voorspelbaar en beïnvloedbaar worden. H&dB AssociAtes heeft vele jaren ervaring met politieke besluitvorming (inhoud, timing, het kennen van de formele en informele procedures, het kennen van formele en informele beslissers) op locaal, nationaal en EU niveau. H&dB AssociAtes kent de methodieken voor analyse en beïnvloeding van het relevante krachtenveld en het monitoren van relevante beleidsontwikkelingen.

 Onze aanpak

Goede public affairs vereist een planmatige aanpak. In gesprek met opdrachtgever wordt problemen en kansen gesignaleerd en gezocht naar maatwerk: wat past bij de problematiek en vooral wat past bij de organisatie. H&dB AssociAtes helpt bij het maken van een plan: doelen, middelen, spelers, timing, meten van resultaat. Het plan is standaard, de inhoud en de mix van middelen die kunnen worden ingezet om de public affairs doelen te bereiken niet. H&dB AssociAtes kan tijdelijk alle expertise op maat leveren die bij de opdrachtgever nog niet aanwezig is om het gezamenlijk opgestelde plan succesvol uit te voeren. Met opzet tijdelijk, omdat goede public affairs door het bedrijf of instelling uiteindelijk zelf gedaan moet worden. Verankering van public affairs kennis en kunde in de organisatie zelf is dan ook altijd een belangrijk aandachtspunt voor H&dB AssociAtes in al zijn adviestrajecten.

 Wat levert het op?

Focus in de lobby en daarmee het vergroten van efficiency en effectiviteit van uw public affairs inspanningen.

 

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden