Reputatiemanagement

U heeft als organisatie ongetwijfeld nagedacht over het beeld dat u wilt oproepen bij uw omgeving. U streeft als organisatie naar een onderscheidende reputatie. Weet u of dit bij anderen ook overkomt? Weet u welke reputatie uw organisatie heeft? U communiceert constant met uw omgeving, besteedt veel aandacht aan de inhoud van uw boodschappen, echter even belangrijk is het beeld dat anderen hebben van uw organisatie. Bestaat er vertrouwen om uw boodschappen en activiteiten positief te waarderen?

 Beschrijving

Reputatie is een kwestie van perceptie. De reputatie wordt opgebouwd door ervaringen die stakeholders (mensen!) direct (zelf) en indirect (via anderen bijv. Media) hebben met uw organisatie. Het betreft een totaalindruk die “men” heeft van een organisatie. Veel organisaties hebben moeite met die totaalindruk met als gevolg dat het beeld dat anderen hebben wordt weggerationaliseerd: gebaseerd op een enkel incident of op verkeerde berichtgeving in de krant: “morgen wordt de vis er weer in verpakt”. Onterecht!

 Onze aanpak

Voor H&dB AssociAtes is reputatie beïnvloedbaar en niet iets dat een organisatie overkomt. In vele gevallen blijkt dat de organisatie zichzelf geen beeld heeft gevormd van de reputatie die het wil hebben. Het vertrekpunt is dus: welke reputatie wil de organisatie eigenlijk hebben? Is dit ook bekend bij uw medewerkers en hebben zij handvatten hoe zij kunnen handelen in lijn met de gewenste reputatie? Vervolgens kan intern en extern getoetst worden in hoeverre de gewenste reputatiekenmerken ook herkend worden. Er is vrij veel bekend over naar welke punten mensen en organisaties kijken als men gevraagd wordt hoe men denkt over een bepaald bedrijf of instelling. Daarmee is ook veel bekend over hoe de reputatie van een bedrijf of instelling kan worden beïnvloed. Een goede reputatie hebben is geen toeval, maar een constant aandachtsgebied voor de gehele organisatie. Iedereen in een organisatie heeft invloed op de reputatie van die organisatie. Kernbegrippen vanuit de organisatie hierbij zijn: consistentie en authenticiteit. Natuurlijk zijn er ook externe factoren/omstandigheden/partijen die invloed hebben op de reputatie van een onderneming. Het beheren van deze interne en externe krachten die van invloed zijn op de manier waarop mensen tegen de organisatie aankijken noemen wij Reputatiemanagement.

 Wat levert het op?

Reputatiemanagement leidt tot een goed samenspel van directie, communicatiedisciplines en medewerkers om de ruimte om te kunnen ondernemen (de license to operate) te vergroten, de preferred supplier te blijven voor uw klanten en talent te kunnen aantrekken en te behouden.

 

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden