Issues en Opportunities Management

Uw organisatie heeft een strategie en toekomstplannen die u wilt bereiken. U heeft een helder beleid om die toekomstplannen te realiseren. Maar bestaat er ook maatschappelijk draagvlak voor die doelstellingen of voor de wijze waarop u die doelstellingen probeert te realiseren? Hoe kijken uw buren naar die uitbreiding van uw productielocatie? Waar koopt u uw grondstoffen in? Wat vinden belangengroepen van de door u gewenste overname of fusie? Hoe kunt u maximale aandacht en support krijgen voor uw innovaties en business development? Door systematisch issues en opportunities in beeld te brengen en gericht actie te ondernemen kunt u bondgenoten en steun verwerven voor uw aanpak van issues en kansen.

 Beschrijving

Issues en opportunities management anticipeert en onderneemt actie op opkomende trends, zaken in de publieke opinie die hun effect (negatief en positief) kunnen hebben op de (producten en diensten van) de organisatie en zijn stakeholders.

 Onze aanpak

H&dB AssociAtes start met een interne en externe scan van issues en opportunities, en plaatst deze in een matrix. Dit overzicht maakt inzichtelijk waar u als organisatie actief op kan en moet sturen. Vervolgens verzorgt H&dB AssociAtes het advies hoe u ook daadwerkelijk kunt sturen. Het gaat hierbij niet alleen om het stroomlijnen van communicatieboodschappen maar ook flexibiliteit en bereidheid om in “de lijn” daadwerkelijk veranderingen door te voeren naar aanleiding van discussies met in- en externe stakeholders.

 Wat levert het op?

Als uw organisatie inzichtelijk heeft welke kansen en issues er intern en extern liggen waar voor uw stakeholders belangen liggen kunt u hier efficiënt en effectief mee aan de slag. De ontvangst van uw producten en diensten zal hierdoor verbeteren en draagt bij aan uw ruimte om te kunnen ondernemen en het zijn van een “preferred supplier”.

 

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden