Wie zijn wij

H&dB AssociAtes

H&dB AssociAtes is een adviesbureau dat zich graag richt op complexe problematiek, daar waar standaardoplossingen en op de winkel passen geen soelaas bieden. Vanuit een gedegen kennis en ervaring op het terrein van public affairs, strategische communicatie en organisatievraagstukken adviseren wij concreet en oplossingsgericht.

Onze doelstelling is dat uw organisatie met de nieuw opgedane kennis, inzichten en plannen zelf met eigen mensen en middelen voort kan. Indien er toch tijdelijk mensen of disciplines nodig zijn voor invulling van concrete behoeften kan H&dB AssociAtes vanuit zijn brede netwerk van communicatie- en public affairs professionals op verschillende niveaus alle diensten op deze adviesterreinen ook voor langere tijd leveren.

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden