Wie zijn wij

Hans Huigen

De carrière van Hans Huigen (1965) kreeg vorm bij de overheid en het bedrijfsleven. Na zijn studie rechten in Utrecht begon hij als lobbyist voor de Koninklijke Marechaussee in Den Haag. Daarna ging hij als beleidsadviseur werken bij het Ministerie van Economische Zaken om ex ante toetsing op ontwerp regelgeving te introduceren als onderdeel van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit gedurende de Paarse Kabinetten. Vervolgens werkte hij bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in Parijs.  Hij was één van de auteurs van het eerste OESO-brede Ministerial Report inzake Regulatory Management and Reform en verantwoordelijk voor het OESO programma voor het ontwikkelen van alternatieven voor overheidsregulering. Bij terugkomst in Nederland kreeg hij bij EZ de leiding over het Kabinetsbrede project ter vermindering van administratieve lasten voor bedrijven om vervolgens zijn loopbaan bij de overheid (dit keer vooral vanuit Brussel) te besluiten met de functie van coördinator interne markt beleid.

In 2000 maakte hij de overstap naar het energiebedrijf Essent, waar hij al snel werd gevraagd de public affairs functie en het reputatie- en issuesmanagement vorm te geven. Daar gaf hij leiding aan de gezamenlijke lobby van de Nederlandse Energiebedrijven tegen de eigendomssplitsing en was hij nauw betrokken bij fusie-, overname- en verkooptrajecten bij Essent.

In 2008 heeft hij samen met Bas de Beijer het adviesbureau H&dB AssociAtes opgericht en adviseert hij organisaties op het terrein van public affairs, stakeholders, issues- en reputatiemanagement.

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden