Wie zijn wij

Bas de Beijer

De carriere van Bas de Beijer (1972) kreeg vorm bij de politiek en het bedrijfsleven . Na zijn studie Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit, werd hij persoonlijk medewerker van het Tweede Kamerlid drs. Hella Voûte-Droste. In die hoedanigheid was hij betrokken bij wetgevingstrajecten inzake toezicht op de financiële markten, mededingingsbeleid en de liberalisering, regulering en privatisering in de post-, telecom- en energiemarkt.

Nadat de eerste besluiten over het liberaliseren en het reguleren van de energiemarkt in Nederland en Europa waren genomen, maakte Bas in 2000 de overstap naar de nieuwe Regulatory Affairs afdeling van het energiebedrijf Essent. De eerste jaren heeft hij Essent geadviseerd over de strategische en tactische omgang met de nieuwe toezichthouder voor de energiesector (NMa/DTe). Na drie jaar maakte Bas de overstap naar Deutsche Essent, een dochteronderneming van Essent en als nieuwkomer actief in de Duitse markt. Vanuit Düsseldorf was hij als strateeg betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie en het strategisch planproces voor de Duitse markt en als projectmanager verantwoordelijk voor de verkoop van een drietal deelnemingen. Eind 2004 maakte Bas de overstap naar de directie Corporate Strategy van Essent en was hij als Senior Adviseur o.a. betrokken bij strategisch planprocessen, diverse fusie-, overname- en verkooptrajecten en als Issuemanager bij de gezamenlijke lobby van de Nederlandse energiebedrijven tegen de eigendomssplitsing.
In 2006 werd Bas als Manager Public Affairs van Essent verantwoordelijk voor de relatie met de publieke aandeelhouders (provincies en gemeenten), rapporterend aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze functie heeft hij diverse samenwerkingsprojecten tussen business units van Essent en de publieke aandeelhouders geïnitieerd en bedrijfsbreed een Regionaal Stakeholder Management programma opgezet.

In 2008 heeft Bas samen met Hans Huigen het adviesbureau H&dB AssociAtes opgericht en adviseert hij op het terrein van public affairs, stakeholder-, issues- en reputatiemanagement.

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden