2009-01-09 – Waarschuwing van Wouter Bos

Het jaar 2009 is begonnen. Onderbroken door de nieuwjaarswensen en een enkele receptie is iedereen weer aan de slag. Ook de eerste blogs en columns zijn gepubliceerd. Wat valt ons op? Niet dat Wouter Bos van veel Icesave-spaarders een vriendelijke kerstkaart heeft ontvangen. Ook niet dat hij alle lezers van zijn Bosblog een mooi, gezond, uitdagend en gelukkig 2009 toewenst…….

Nee, in zijn eerste Bosblog van dit jaar valt iets heel anders op. Wouter Bos heeft tijdens zijn vakantie De Prooi van Jeroen Smit gelezen. Een vlot geschreven en doorwrocht boek over de opkomst en ondergang van ABN-AMRO. Een pageturner eerste klas die de lezer in ongeloof achterlaat. Wouter Bos vindt het boek verplichte kost voor alle ambtenaren die zich met de toekomst van DE bank moeten bezighouden. En 'en passant' waarschuwt hij het Nederlandse bedrijfsleven. Wie zich ooit nog eens geringschattend durft uit te laten over de kwaliteit van de besluitvorming in politiek Den Haag, wordt met een exemplaar van dit boek direct zijn ministerie uitgewerkt.

Hoe ging het bijna 2 jaar geleden? De toenmalige baas van ABN-AMRO Rijkman Groenink werd door diezelfde Wouter Bos niet het ministerie uitgewerkt. Uit het boek valt af te leiden, dat Groenink bij wijze van spreken niet eens het ministerie in kwam. Een telefoontje om "5-voor-12" naar het mobiele nummer van de minister bood geen uitkomst. Ook de initiatieven van De Nederlandsche Bank konden ABN-AMRO niet redden. Had iedereen toen al een voorpublicatie van De Prooi gelezen? De zwalkende strategie, het alsmaar complexer wordende besturingsmodel en het niet realiseren van de eigen doelstellingen hebben bijgedragen aan de ondergang. Maar waarom greep niemand in? Heel Nederland keek toe.

Het gezegde luidt: "Beter een goede buur dan een verre vriend". Als er iets duidelijk wordt in het boek De Prooi, dan is het dat ABN-AMRO haar directe buren heeft verwaarloosd. ABN-AMRO was een van oorsprong Nederlands bedrijf, maar drukker met zichzelf en de internationale markten dan de directe omgeving. Waarom zouden de Nederlandse politiek en bedrijfsleven in de bres springen voor zo'n bedrijf? Daar hoef je het boek niet voor te lezen. Misschien als ABN-AMRO intensiever met haar directe Nederlandse buren in contact was gebleven - of op minst goed had geluisterd - was De Prooi een heel ander boek geworden. Nu waren de buren niet thuis en die passieve houding wordt bijna 2 jaar later gereconstrueerd in de spannende roman over het trotse bedrijf. Wouter Bos waarschuwt het bedrijfsleven, maar heeft hij De Prooi wel goed gelezen? Het boek is niet om ondernemers de uitgang van het ministerie te wijzen, noch als rechtvaardiging achteraf te gebruiken. Het bevat een aaneenschakeling van gemaakte fouten. Het is een leerboek voor zowel politiek als bedrijfsleven en wij mogen blij zijn dat zoveel direct betrokkenen hebben bijgedragen.

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden