2009-01-16 - Rookverbod en de rol van de overheid

Jaja, het rookverbod houdt de gemoederen nog steeds bezig. Eindelijk komt de Nederlandse burger weer eens ergens tegen in opstand! Eindelijk worden er weer eens vraagtekens geplaatst bij de almacht van de overheid in Nederland....

Vraagtekens enerzijds omdat roken nog steeds door heel veel mensen wordt gezien als een persoonlijke vrijheid en anderzijds om het vooral een "air" van gezelligheid heeft. Persoonlijke vrijheid en gezelligheid zijn een dodelijke combinatie voor wie daar inbreuk op wil maken. En dat is wat de Nederlandse overheid middels het rookverbod doet. De Amerikanen kennen dit op het onderwerp van de vuurwapens. Neem de Amerikaan niet het recht af om een vuurwapen te bezitten! Het verschil tussen de onderwerpen is misschien groot, maar de reactie van de burger hetzelfde. Het verschil zit hem ook in de visie op overheidsingrijpen tussen Nederland en de VS. In de VS begint het bij de vrijheid van burgers, die slechts een zeer nauw omschreven deel van hun vrijheid hebben afgestaan aan de overheid. In Nederland is het de overheid die vanuit een soort almacht bepaalt waar er nog burgerlijke vrijheden bestaan.

Deze almacht, die in Nederland nauwelijks wordt bediscussieerd, maakt dat de Nederlandse overheid zich als probleemeigenaar en ook als almachtige probleemoplosser blijft zien. Dit maakt de overheid lui als het gaat om het te gebruiken instrumentarium om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Het maakt ook belanghebbenden lui: het aloude polderen is verworden tot overlegjes tussen de Haagse politiek, ambtenaren en belangenorganisaties die zich allen in Den Haag gevestigd hebben en tot voorspelbare Haagse oplossingen komen. Een steeds complexer wordende samenleving vraagt om een herbezinning zou je denken. Mag het wat slimmer? 

Graag, maar hoe dan? Door echt te polderen! Echt polderen betekent mensen in staat stellen vanuit hun creativiteit en kennis met elkaar in gesprek te gaan en tot nieuwe, innovatieve oplossingen te komen. Wat was de leus ook al weer: Roken? We komen er samen wel uit! "Den Haag" moet leren het oplossingsvermogen van de burger te gaan gebruiken. De overheid kan uitstekend het echte polderen aansturen door belanghebbenden bij elkaar te brengen en aan te dringen op een oplossing binnen een bepaald tijdsbestek, door criteria te stellen waaraan de oplossing moet voldoen en de belofte om de uitkomst die partijen ter tafel brengen te sanctioneren. De burger voelt zich meer betrokken, de uitkomsten zijn slimmer en het overheidsoptreden wordt weer legitiemer.

Een win-win? Vooralsnog lijkt dit geen win-win omdat de regering en parlement een te grote broek aan hebben getrokken als het gaat om de oplossingen die ze de samenleving kunnen bieden. Het vergt lef om in deze tijd aan te geven dat de overheid de panklare antwoorden niet heeft. In de VS toont Obama al dergelijk lef en doet hij een beroep op de Amerikanen om mee te helpen met het vinden van oplossingen. Pas als dat ook in Nederland gaat gebeuren, ontstaat er een win-win en voelen burgers en bedrijven zich ook weer uitgedaagd om samen met de overheid te werken aan betere en slimmere oplossingen.

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden