2009-01-23 - Een professioneel goed doel verantwoordt

Greenpeace heeft een nieuwe Tv-commercial. De beelden zijn prachtig, maar het gevoel na het kijken is toch een beetje dubbel. Wat is het doel van de commercial? Probeert Greenpeace zoveel mogelijk donateurs te werven of legt zij verantwoording af over de besteding van eerder ontvangen donaties?

Goededoelenorganisaties werven steeds professioneler donateurs. Zij gebruiken mooie Tv-commercials zoals bijvoorbeeld ook het WNF, onlangs nog een van de finalisten voor een Gouden Loeki. Zij maken gebruik van direct mail, ingehuurde callcentres of profiteren van de opbrengst van goededoelen loterijen. Zelfs ondersteuning van bekende Nederlanders wordt niet geschuwd. Is 'Wit Licht' nu een "bioscoopfilm" of toch reclame voor Warchild?
Nou en zult u zeggen! Het zijn toch goededoelenorganisaties die goed werk verrichten? Ja en daarom genieten zij vaak in eerste instantie het voordeel van de twijfel. Maar biedt het hebben van een goede intentie voldoende legitimatie?

Goededoelenorganisaties zijn juist kwetsbaar op het moment dat het allemaal professioneler wordt. De goede reputatie gaat hand in hand met extra hoge verwachtingen ten aanzien van gedrag en activiteiten. Bij de eerste de beste misstap verliest het goede doel haar geloofwaardigheid. Voorbeelden uit het verleden zijn er, denk aan het inhuren van duurbetaalde (interim-)managers.

Mag een goededoelenorganisatie dan niet professioneel donateurs werven? Zeker wel, het gaat om breedgedragen en belangrijke doelen als milieu, mensenrechten, welzijn- en gezondheidszorg. Een goed doel moet wel professioneel opereren wil zij succesvol zijn. Dat betekent niet alleen professioneel werven, maar ook verantwoording afleggen. De donateurs en gesprekpartners hebben recht op een verantwoording over de herkomst en besteding van het geld. De goede doelen doen dit inmiddels via het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF-keur biedt een waarborg en zorgt voor transparantie inzake de middelen van een goed doel. Professioneel genoeg dus.

Waarom dan toch nog steeds die twijfel na het zien van een mooie commercial van Greenpeace? Is het bieden van transparantie en verantwoording over de geldmiddelen een voldoende basis voor de legitimatie? Namens wie opereren zij? Wie bepaalt de doelstellingen, de werkwijze en activiteiten van een goed doel? Wordt er bij de bepaling van doelen niet ook gelet op wat commercieel gaat "scoren"? Zijn goede doelen daar ook transparant over? Hoe zit het eigenlijk met de inspraak van leden cq. donateurs? Als donateur heb je geen enkele inspraak, je kan alleen stemmen met je voeten. Als lid van een vereniging heb je in ieder geval op papier meer invloed.

Zou het niet professioneler zijn als de goededoelenorganisaties naast de leden ook hun donateurs actiever en transparanter betrekken bij hun doelstellingen en werkwijze? Goede doelen krijgen het voordeel van de twijfel bij hun pogingen om nog professioneler te worden en ook gebruik te maken van Tv-commercials voor het vergaren van geld. Er zullen echter zwaardere eisen gesteld worden aan de reputatie en geloofwaardigheid van de organisatie. De goedheid van een doel alleen als legitimatie is dan echt onvoldoende.

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden