2009-01-30 - Witte Huis Windowdressing?

Barack Obama laat er geen gras over groeien. De nieuwe meubels voor het Witte Huis zijn nog niet uitgepakt, of er wordt al zorgvuldig aandacht besteed aan de gordijnen voor de ramen zo lijkt het.....

Uiteraard zullen alle acties van de nieuwe President speciaal gedurende "de eerste honderd dagen" breed uitgemeten worden. De nieuwe President biedt zelfs al na 1 week voldoende stof om te becommentarieren. Een actie die wel breed is uitgemeten, maar eigenlijk klakkeloos door iedereen als goed wordt bestempeld, betreft de maatregel die de invloed van lobbyisten zou moeten verminderen. Toch verdient deze maatregel weldegelijk ook een wat diepgaander commentaar.

Laten wij eerst kijken naar de inhoud van de afgekondigde maatregel: Diegene die in de "administration" van Obama werkt en weggaat, mag gedurende de regeerperiode van Obama niet lobbyen in het Witte Huis.
Is dit nu werkelijk een restrictie voor lobbyisten? Nee, natuurlijk niet. De suggestie is blijkbaar dat een lobby altijd plaatsvindt door fysiek bij belangrijke politici en hoge ambtenaren over de vloer te komen.

Een goede lobbyist weet dat het over de vloer komen bij politici veelal het sluitstuk van een lobbytraject is. Juist door de goede thema's aan te snijden en te zorgen voor brede steun van allerhande stakeholders verwerft de goede lobbyist steun voor de zaak waarvoor hij pleit. Daarvoor hoeft hij echt niet het Witte Huis te betreden of in direct contact te staan met politici en ambtenaren.

Het is tegelijkertijd zeer de vraag of het juist niet enorm wenselijk is dat het Witte Huis van goede ideeen wordt voorzien? Op voorhand is moeilijk te bepalen of een lobbyist voor een positief of negatief maatschappelijk belang komt pleiten. Politici en ambtenaren weten heel goed dat ze niet zonder lobbyisten kunnen als het gaat om de informatie om beleid op te baseren. Het betreft dan informatie over de inhoud van het beleid, de verwachte resultaten en effecten van beleid, maar zeker ook over het te verwachten draagvlak voor het beleid. Op deze punten zijn goede lobbyisten ook voor het Witte Huis onontbeerlijk.

Deze maatregel houdt goede lobbyisten niet tegen en dat is maar goed ook. Dit zal overigens geen nieuws zijn voor de Obama administration. Als dit soort windowdressing nu al moet gaan plaatsvinden, belooft dat weinig "Change in the White House".

En tenslotte, als het nog steeds zo makkelijk scoren is over de rug van lobbyisten wordt de oproep aan onszelf om de reputatie en legitimiteit van het lobbyvak te verbeteren des te luider: Change, Yes We Can!

 

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden