2009-02-06 - Het Beeld en De Feiten

Iedereen weet het, een foto zegt meer dan 1000 woorden. Dat geldt ook voor filmpjes. Een mening of standpunt wordt niet alleen gebaseerd op feiten. Kijk maar op Internet of in de krant. Je ziet het bij de meeste discussies. Maar is een beeld belangrijker dan de feiten?

Zomaar een paar voorbeelden uit de media van de afgelopen week waarbij beelden en feiten niet overeenkwamen. Wat voor een effect had dat op de discussie en de standpuntbepaling?

Allereerst Agnes Kant van de SP. De SP is een partij die veel met beelden werkt. Bijeenkomsten en demonstraties op straat met zo veel mogelijk mensen, borden en spandoeken zijn geen uitzondering. De SP nu wil niet dat Nuon verkocht wordt aan een buitenlandse bedrijf. Om woord bij daad te voegen was Agnes Kant afgelopen week met een groep sympathisanten in Arnhem. Zij sloeg een bord in de grond met de tekst "Publiek Bezit". Het bord staat voor het hoofdkantoor van Alliander. Alliander is het netwerkbedrijf van Nuon, dat niet geprivatiseerd mag worden. De provincies en gemeenten moeten aandeelhouder blijven van Alliander. Wat nu uitverkoop? Niet Alliander in ieder geval. Maar het nieuwsitem bij TV Gelderland en de foto's spreken voor zich en het standpunt van de SP is duidelijk.

Het tweede voorbeeld van afgelopen week: een artikel in de Volkskrant over de CAO van ABN AMRO en een intern memo van de Centrale Ondernemingsraad. Wat is er nu precies aan de hand? Dat doet er niet meer toe, het B-woord is gevallen: BONUS!!!
Het gevolg, verontwaardigde reacties van lezers in kranten en op internetfora, complexe formuleringen van een personeelsmanager ter verdediging en als (anti-?)climax een spoeddebat in de Tweede Kamer met de minister van financien oftewel de nieuwe aandeelhouder van de bank. Sprekend was een foto van de minister met een zorgelijke blik bij een artikel op de nieuwssite nu.nl. Zien wij daar een tandeloze tijger, een verdediger van veelverdieners of toch een minister die denkt dat de discussie over beeldvorming en niet over de feiten gaat?

Maar bijzonder is het derde voorbeeld. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) reageerde op een publicatie over de Daffodil Trust. Deze trust, waarin vermogen van Prinses Christina is ondergebracht, zetelt op Guernsey. Dat laatste wekt de indruk, dat zo min mogelijk belasting betalen een reden tot oprichting is geweest. En dat door een lid van de Koninklijke familie. En wat was de reactie van de RVD? Zij reageerde met de cryptische mededeling:"De prinses heeft onder meer door haar viisuele handicap behoefte aan zorgvuldig vermogensbeheer". Zorgvuldig vanwege een handicap? Zijn dit feiten of probeert de RVD hier een bepaald beeld op te roepen? Het is in ieder geval een beeld dat niemand begrijpt of accepteert als uitleg. Hoon over de reactie is hun deel.

Beelden kunnen ijzersterk zijn in discussies. Soms kunnen beelden zelfs doorslaggevend of allesbepalend zijn. Maar beelden kunnen feiten niet altijd vervangen. Beelden versterken feiten of zwakken ze af. Maar als de beelden niet overeenkomen met de onderliggende feiten, kunnen zij als een boemerang op de discussie terugslaan.

 

 

H&dB AssociAtes B.V.      Hans Huigen      Bas de Beijer      Contact      Algemene Voorwaarden